Uw Energiedeskundige

KEURING PRIVATE WATERAFVOER

Keuring private waterafvoer Wat?
Wanneer?
Ten laste?
Prijs?
Gecontroleerd?
Documenten?
Werkwijze?
UwEnergiedeskundige?

1. Wat is een keuring van een private riolering?

In de praktijk wordt de afkoppeling van hemel- en afvalwater niet altijd correct uitgevoerd. Dit is nochtans noodzakelijk voor een correcte werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties en om wateroverlast te voorkomen.
Daarom is het sinds 1 juli 2011 verplicht om bij elke nieuwbouw, grote renovatie, of na een afkoppeling, een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren door een erkende keurder.
Een positief keuringsattest is noodzakelijk om een rioolaansluiting op het openbaar rioleringstelsel te kunnen bekomen. (top)

Aansluitputjes

2. Wanneer moet een keuring van een private waterafvoer worden uitgevoerd?

Een keuring is verplicht bij:
opsommingsteken nieuwbouw
opsommingsteken (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA (individuele behandeling van afvalwater)
opsommingsteken (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in de straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd
opsommingsteken bij belangrijke wijzigingen:
 • plaatsen regen- of grondwaterput
 • installeren van een zwembad
 • grondige renovatie
 • vernieuwing en uitbreiding van het leidingnet
 • plaatsen van een IBA (individuele behandelingsinstallatie)
 • etc.
 • Wanneer de rioleringsbuizen zijn geplaatst en de voorziene sleuven nog niet zijn aangevuld, is de keuring van een privé-riolering eenvoudigst uit te voeren. In deze fazen van het bouwproject zullen echter meestal nog geen voorzieningen zijn getroffen voor het hergebruik van regenwater. Hierdoor dienen deze bewijsstukken dan later te worden toegevoegd aan het dossier om een conform keuringsattest te verkrijgen.
  Een extra voordeel bij een controle bij open sleuven is dat eventuele niet-conformiteiten meestal eenvoudig, en zonder belangrijke meerkosten, kunnen worden aangepast door de aannemer of de bouwheer. (top)

  Keuring riolering

  3. Hoelang is een positief verslag geldig?

  Zolang geen ingrijpende verbouwingen gebeuren, of geen nieuw openbaar gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd blijft het conformiteitsattest geldig. (top)

  Keuring prive waterafvoer

  4. Wanneer moet het keuringsattest aanwezig zijn?

  Een positief keuringsattest is noodzakelijk om van de rioolbeheerder een nieuwe aansluiting op het openbaar rioleringstelsel te kunnen verkrijgen.
  Wanneer niet-conformiteiten worden vastgesteld, dienen deze door de eigenaar verholpen te worden. Een nieuwe keuring door dezelfde erkende keurder is dan noodzakelijk om een positief keuringsattest te bekomen. (top)

  5. Van wie is de keuring ten laste?

  Alle kosten zijn ten laste van de bouwheer of eigenaar van de woning.
  Bij een afkoppeling van het rioleringsstelsel, wanneer een openbaar gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd, kan de eigenaar een tussenkomst ontvangen van de rioolbeheerder voor de aanpassing van zijn privé-waterafvoer en de keuring hiervan. (top)

  6. Wat is de prijs van een keuring private waterafvoer?

  Klik hier voor onze prijzen. (top)

  Rioleringskeuring

  7. Wat wordt tijdens de keuring gecontroleerd?

  Alle erkende keurders dienen een opgelegd stappenplan te volgen. De riolering wordt nagekeken op onder meer volgende punten:
  opsommingsteken controle van de aansluiting op de openbare riolering. Hierbij wordt nagezien of er een perfecte scheiding is van hemelwater (RWA, regenwaterafvoer), en afvalwater (DWA, droogweerafvoer).
  opsommingsteken controle van aanwezige voorzieningen voor hergebruik en zuivering van water
  opsommingsteken correcte aansluiting van toestellen zoals toilet en bad op de circuits
  opsommingsteken plaatsing en aansluiting van de septische put, vetafscheider, hemelwaterput
  opsommingsteken infiltratie- en drainagevoorzieningen
  opsommingsteken hergebruik van regenwater (top)

  Riolering

  8. Welke documenten moeten aanwezig zijn bij de keuring?

  Om de keuring van de privé-waterafvoer correct te laten verlopen, zijn volgende documenten aangewezen:
  opsommingsteken as-built rioleringsplan
  opsommingsteken bouwaanvraagplannen waarop het rioleringsplan in geval van nieuwbouw of schets van afwatering bij verbouwing
  opsommingsteken foto's genomen tijdens de aanleg van de riolering
  opsommingsteken technische fiches en facturen van de gebruikte afwateringselementen (putten, leidingen, infiltratiesysteem, etc)
  opsommingsteken technische fiche en factuur van de pompinstallatie voor het hergebruik van regenwater
  opsommingsteken briefwisseling van de rioolbeheerder
  opsommingsteken eventueel goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning (top)

  Alle inspectieputten dienen vrij te zijn en de deksels hiervan opengemaakt. Op de keuringslocatie dient elektriciteit en stromend water beschikbaar te zijn.
  Wanneer de riolering niet conform wordt bevonden, zal er een herkeuring na aanpassing van de niet-conformiteiten plaatsvinden door dezelfde erkende keurder. Hiervoor wordt een nieuwe afspraak vastgelegd.

  Riolering

  9. Wat is onze werkwijze?

  Vul hier een online aanvraagformulier in. Wij contacteren u voor een afspraak en voeren binnen de 10 werkdagen de keuring uit. Na vereffening van de factuur wordt het conformiteitsattest u toegestuurd. (top)

  10. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige?

  UwEnergiedeskundige werkt enkel met keurders erkend door VLARIO.
  Wij hebben een jarenlange ervaring in de bouwwereld, en beschikken over de meest geavanceerde technieken. Wij leveren alle attesten binnen de kortste termijn, aan de scherpste prijs. Wij hanteren vaste prijzen, geen verrassingen bij facturatie.

  Klik hier voor onze prijzen, hier om een keuring aan te vragen. (top)

   

  home