Uw Energiedeskundige - thermografie

Thermografie

Thermografie Wat?
Waarom?
Voorbeelden?
Wanneer?
Voorbereiding?
Prijs?
Werkwijze?
UwEnergiedeskundige?

1. Wat is een infrarood-audit ?

Een IR-audit is een volledige doorlichting van een gebouw inclusief thermografisch onderzoek, tochtdetectie en luchtkwaliteitsmeting.
Met onze IR-audit ZIET u de zwakke plaatsen van uw gebouw.

Infrarode straling is een voor het oog niet zichtbare elektromagnetische straling die als warmte wordt aangevoeld. Deze straling kan zichtbaar gemaakt worden met een warmtebeeldkijker of infraroodcamera.

Voorgevel met warmtelek infrarood Voorgevel met warmtelek visueel
Aanzienlijke warmteverliezen door raam bovenaan links

Deze techniek, thermografie genoemd, kan gebruikt worden om de temperatuur van voorwerpen zichtbaar te maken. Op een foto zijn d.m.v. kleuren de oppervlaktetemperaturen zichtbaar. Op deze manier kunnen van installaties en gebouwen zeer eenvoudig warmtelekken, koudebruggen, tochtzones, constructiefouten, opstoppingen, waterlekken, enz. opgespoord worden. Ook controles van elektrische installaties, zonnepanelen, proces-bewaking en -besturing en het opsporen van slijtage zijn enkele van de vele toepassingsmogelijkheden.
(top)

Slecht ge´soleerd plat dak Plafond visueel
Zeer onzorgvuldig geïsoleerd plat dak

2. Waarom een infrarood-audit ?

Het uitvoeren van een infraroodanalyse leidt tot verhoogd comfort en lagere energiekosten.

Wanneer u precies wil weten waar een woning of ander gebouw zijn warmte verliest, is een infraroodcontrole onontbeerlijk. Op deze manier kunt u de juiste maatregelen treffen om de energieprestatie te verbeteren: isoleren, glas vervangen, kieren afdichten, ...

Warmteverlies door rolluikkast infrarood Warmteverlies door rolluikkast visueel
Ernstige warmteverliezen door niet luchtdichte rolluikkast

Het zichtbaar maken van warmteverliezen met infraroodtechnologie was tot voor kort alleen voor industriële toepassingen rendabel. Sinds kort is het ook economisch interessant om ééngezinswoningen, appartementen, horeca-zaken, openbare gebouwen, etc. te laten analyseren.

Enkele voorbeelden:
opsommingsteken In beeld brengen energieprestatie van gebouwen
Gebruik van infraroodtechnologie voor het opsporen van onzichtbare bouwgebreken, zoals slecht geplaatste of ontbrekende isolatie. Tevens voor het lokaliseren van te isoleren muren, daken, vloeren, opsporen van koudebruggen, en aldus het vermijden van warmteverliezen en vochtproblemen.
Warmteverlies door gevel infraroodWarmteverlies door gevel visueel
Niet geïsoleerde gevel met te vervangen raam onderaan rechts

opsommingsteken Bepalen van de oorzaken van tocht
Het menselijk lichaam is zeer gevoelig aan tocht. Zelfs bij comfortabele omgevingstemperaturen wordt lichte tocht als zeer onaangenaam ervaren. Onze audits laten toe de oorzaken te zoeken van luchtinfiltraties, zoals kieren en slecht afgedichte tochtspleten.
Naast het oncomfort, is tot 50% van het totale energieverbruik van een gebouw te wijten aan warmteverlies dat wordt veroorzaakt door luchtlekken via schoorstenen, zolders, muurventilatiegaten, slecht op de muur aansluitende ramen/deuren, enz.
Tocht aan spot infraroodTocht aan spot visueelTocht door roluikkast infrarood
Wij tonen de oorzaak van de tocht die u voelt, zoals hier de spots en de rolluikkast.

opsommingsteken Zoeken oorzaken van vocht en schimmelproblemen in muren, kelders, daken:
  • interne lekken: waterleiding, riool, inwendige condensatie
  • externe lekken: insijpelend vocht, opstijgend vocht, ...
  • condensatie (neerslaan van luchtvochtigheid op koude oppervlakken)
  • bouwvocht
Koudebrug in gevelWarmteverlies door gevel visueel
Schimmelvorming binnen door ernstige koudebrug in gevel

opsommingsteken Lokaliseren van verstoppingen in toevoer- en afvoerleidingen van sanitair of verwarming, zoals opeenhopingen van vuil, of lekkages die het rendement van de installatie nadelig beïnvloeden.
Defect in warmwatercollector infraroodDefect in warmwatercollector visueel
Opsporen oorzaken van slecht werkende vloerverwarming en radiator

opsommingsteken Controle van isolatiewerken
Wanneer daken of muren worden nageïsoleerd, is het zinvol om na de werken na te gaan of deze goed zijn uitgevoerd. Vaak is infraroodanalyse de enige mogelijke methode om een grondige controle uit te voeren, zoals bijvoorbeeld na het isoleren van spouwmuren van bestaande woningen.

opsommingsteken Bepalen van de ligging van leidingen (waterleidingen, CV-installaties in muren en vloeren alvorens te boren bijvoorbeeld.
Lokaliseren waterleiding infraroodLokaliseren waterleiding visueelLokaliseren verwarmingsleiding infrarood
Opsporen waterleidingen in vloer

opsommingsteken Lokaliseren van defecte cellen in een fotovoltaïsche installatie
Zonnepanelen hebben soms al bij de plaatsing een productiefout met een lager rendement tot gevolg. (Slechte lasnaad, connectie-, productie- of installatiefout, … ) Nieuwe installaties worden daarom best getest, om van de productgarantie te kunnen genieten. Daarnaast kunnen ook na verloop van tijd sommige cellen het begeven. Eén defecte cel heeft een zeer belangrijk negatief effect op het gehele paneel, door het feit dat alle cellen in serie geschakeld zijn. Dit heeft een veel lagere opbrengst tot gevolg.
Een regelmatige checkup is daarom aangewezen, of een controle bij een vermoeden van defect wegens lage opbrengst.
Zonnepanelen visueelZonnepanelen defecte cel infrarood
Controle zonnepanelen: opsporen defecte cellen

opsommingsteken Opsporen oorzaken slecht werkende verwarming: lekken vloerverwarming, verstoppingen, geknikte leidingen.

Lek luchtverwarming visueelLek luchtverwarming visueelLek luchtverwarming infrarood
Zeer hoge warmteverliezen door lek in luchtverwarmingskanalen

opsommingsteken Inventariseren van ´hot spots´ in elektrische installaties, dit zijn plaatsen waar lokale oververhitting een aanduiding geeft van gevaarlijke situaties. Een hot spot die niet tijdig wordt ontdekt, kan tot storing van de installatie leiden. Met een thermografische inspectie wordt voorkomen dat de installatie onnodig buiten gebruik raakt, of aanleiding geeft tot kortsluiting of brand.
Meterkast overbelaste automaat visueelMeterkast overbelaste automaat infrared
Automaat uiterst rechts in meterkast overbelast

IR-technologie is een waardevol instrument bij het preventief onderhoud van elektrische-, mechanische- en constructiesystemen voor het voorkomen van storingstijden, als leidraad bij de reparatieactiviteiten en het verbeteren van de veiligheid van medewerkers.

Het uitvoeren van een IR-audit leidt tot verhoogd comfort. Isoleren wordt vaak met het besparen van geld geassocieerd, maar er is meer. Een betere isolatie en luchtdichtheid zorgt ook voor een verhoogd wooncomfort. Hinderlijke tocht, condensatie, schimmelvlekken en koude zones kunnen vermeden worden wanneer men exact weet waar ingegrepen moet worden.

Met onze IR-audit ZIET u waar uw gebouw warmte lekt. (top)

3. Voor wie is een infrarood-audit geschikt ?

Een infrarood-analyse geeft toegevoegde waarde voor:

opsommingsteken particulieren, eigenaars van woningen
opsommingsteken horeca-gelegenheden
opsommingsteken overheidsinstanties: gemeentebestures, OCMW, enz.
opsommingsteken industrie, beheerders van installaties en gebouwen (top)

Detail binnenzijde dakkapel Detail slecht geïsoleerde leidingen Detail tocht boven deur
Locale problemen: ontbrekende isolatie, niet geïsoleerde leiding, tocht boven deur

4. Wanneer wordt een infrarood-audit best uitgevoerd ?

opsommingsteken voor het renoveren van een woning, horeca, openbaar of industrieel gebouw, zodat prioriteiten kunnen vastgelegd worden
opsommingsteken bij gevoel van hinderlijke tocht
opsommingsteken bij hoog energieverbruik
opsommingsteken alvorens een woning aan te kopen
opsommingsteken na het bouwen van een woning, als controle van isolatie en luchtdichtheid, bij voorkeur op voorhand contractueel vastgelegd met de aannemer
opsommingsteken ter controle van verbouwings- of isolatiewerken, bvb. na-isoleren van spouwmuren
opsommingsteken wanneer u uw comfort wil verhogen, en uw energiefactuur wil verlagen!

De IR-audit kan niet bij sterke zon worden uitgevoerd. Tevens moet de binnentemperatuur minstens 10°C hoger zijn dan de buitentemperatuur. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus kunnen dus geen IR-audits worden uitgevoerd.
Ook zware regenval is te vermijden. Regen doet de temperatuur van de beregende vlakken dalen, hetgeen leidt tot foute interpretaties. Ook wanneer sneeuw de constructie geheel of gedeeltelijk bedekt, kan geen thermografie worden uitgevoerd. (top)

5. Welke voorbereidingen dienen getroffen te worden?

Een infrarood-audit kan niet uitgevoerd worden in alle weersomstandigheden en de klant dient bepaalde preventieve maatregelen te nemen. Na bestelling ontvangt u een checklist, die best wordt opgevolgd. Zoniet is de analyse onvoldoende nauwkeurig. (top)

Tandenborstels Tandenborstels Tandenborstels
Zo goed zien wij vocht: welke tandenborstel werd deze ochtend gebruikt?

6. Luchtkwaliteit?

In veel kantoren en woningen wordt onjuist geventileerd. Te weinig ventilatie leidt tot hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen, infecties, mindere prestaties. Te hoge ventilatiedebieten geven dan weer aanleiding tot geluidsoverlast, hinderlijke tocht en onnodig energieverlies.

Ook vochtigheid heeft een impact op comfort: te droge lucht leidt tot irriterende contactlenzen, prikkelende keel, koudegevoel, droge huid, hoest. Te vochtige lucht tot condensatie en schimmel, onaangename geuren, bacteriëngroei.

Een gezonde binnenlucht heeft een vochtigheid tussen 40 en 60%, een CO2-gehalte onder 800 ppm, en een laag fijnstofgehalte.
Wij meten en monitoren tijdens een audit de CO2-concentratie, het fijnstofgehalte, de temperatuur en de vochtigheid in de binnenruimtes. Hieruit volgt een duidelijk en gefundeerd ventilatie-advies.

Isolatie- en ventilatie-advies gaan hand in hand. Wat voor zin heeft het om u te adviseren meer te isoleren en alle kieren af te kitten als u dan de ramen moet openzetten voor frisse lucht??

Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit
Meten en monitoren van de luchtkwaliteit

7. Wat is de prijs van een infrarood-audit ?

Wij hanteren 3 formules: IR-audit, IR-audit Plus en IR-audit op maat, allen conform de norm NBN EN 13187.
opsommingsteken IR-audit.
Van het gebouw worden 6 infraroodbeelden gemaakt naar uw keuze. Meestal wordt gekozen voor alle gevels en enkele details. Deze worden u per mail doorgestuurd samen met een handleiding.
Ideaal als nazicht van verbouwingswerken, voor u een woning aankoopt, controle na-isolatie spouwmuren, check-up zonnepanelen, etc.

opsommingsteken IR-audit Plus.
Het gehele gebouw wordt samen met u doorlopen, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde, en alle zwakke plaatsen worden gezocht.
Met een digitale niet-destructieve vochtigheidsmeter worden tevens vochtige plaatsen gelokaliseerd. Met een rookgenerator en rookpennen worden de oorzaken van tocht opgespoord.
We monitoren de luchtkwaliteit binnen (CO2 gehalte, vochtigheid) voor een gefundeerd advies m.b.t. ventilatie.
VochtmetingRookpennen voor opsporen van tochtRookgenerator voor opsporen van tocht
Gebruik van vochtmeter, rookpen, en rookgenerator

Minimaal 15 infraroodbeelden laten toe alle zwakke plaatsen te analyseren:
  • alle buitengevels en alle binnenruimten, ter bepaling van oorzaken van warmteverliezen, tocht, koudebruggen en vochtophopingen.
  • de elektrische meterkast(en) om ´hot spots´ op te sporen, zijnde (toekomstige) defecten
  • eventueel controle van zonnepanelen, indien bereikbaar
  • verwarmings-en warmwaterinstallatie, om te isoleren delen op te sporen, controle op verstoppingen, vernauwingen, slecht werkende onderdelen, etc.
  • luchtinfiltratiezones (tocht, kieren, slecht afgedichte openingen)
U ontvangt een uitgebreide handleiding en een gedetailleerd gepersonaliseerd rapport conform NBN EN 13187, die precies blootlegt welke maatregelen dienen genomen te worden om de energieprestatie en het wooncomfort van uw woning te verbeteren. U kent de koudebruggen, tochtzones, hot spots, te renoveren delen, etc.

opsommingsteken IR-audit op maat.
Voor industrie, openbare gebouwen, horeca, zeer complexe bouwwerken, collectieve gebouwen, appartementsblokken, elektrische installaties, enz. worden audits op maat uitgevoerd. Het aantal beelden, de audit, en de prijs zijn afhankelijk van de specifieke situatie. Gelieve met ons contact te nemen voor meer informatie en prijzen.

Klik hier om onze prijslijst te raadplegen.

Contacteer ons hier als u een fragment uit een IR-Plus verslag wil ontvangen.

Voor IR-audits van gebouwen in Wallonië zijn premies te verkrijgen bij de Waalse overheid, ook in 2013: 50% van het factuurbedrag incl. BTW met een maximum van € 200,00 voor ééngezinswoningen of € 700,00 voor andere gebouwen. (top)

IR audit voorblad IR audit inhoud IR audit blz 2 IR audit blz 3
Fragment uit meer dan 30 bladzijden tellend IR-audit Plus rapport

7. Wat is onze werkwijze ?

opsommingsteken kies welke infrarood-audit u wil: IR-audit, IR-audit Plus of IR-audit op maat.
opsommingsteken vul hier het online-bestelformulier in
opsommingsteken u wordt telefonisch of per mail gecontacteerd binnen de 24 uur, en een afspraak wordt gemaakt. Opgelet, niet in alle weersomstandigheden kan de audit worden uitgevoerd.
opsommingsteken neem de nodige maatregelen om het bezoek voor te bereiden, u ontvangt van ons een gedetailleerde checklist. Zorg ervoor dat u weet wat u wilt weten.
opsommingsteken de audit wordt uitgevoerd, en neemt ongeveer 1/2 uur in beslag voor een IR-audit en 2 uur (!) voor een IR-audit Plus. In beide gevallen verkiezen wij dat de eigenaar, syndicus of investeerder aanwezig is, zodat het gebouw samen doorlopen kan worden.
opsommingsteken binnen de 3 weken na het uitvoeren van de infraroodanalyse ontvangt u per mail de beelden, samen met een handleiding en uitgebreid verslag conform NBN EN 13187 in het geval van een IR-audit Plus. (top)

Tocht via deur Tocht via deur
Wij tonen u de oorzaak van hinderlijke tocht, zoals hier de deur.

8. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige ?

Wij hebben een lange en grondige ervaring met deze technologie. Klik hier voor onze lijst met recente referenties.

Alle thermografische onderzoeken worden door een bouwkundig ingenieur uitgevoerd.

We gebruiken de meest geavanceerde technieken en toestellen. Onze infraroodcamera's zijn extreem gevoelig en kunnen zelfs een temperatuurverschil van minder dan 0,05°C waarnemen. Dat is 10x gevoeliger dan wat de norm NBN EN 13187 oplegt. Daarenboven hebben onze camera's een gevoelig veld van minstens 40.000 temperatuursensoren. Dat zijn een heel pak temperatuursmetingen op 1 foto! U begrijpt dat op deze manier heel nauwkeurig de zwakke plaatsen van een gebouw blootgelegd worden.

Infraroodcamera

Constructiedelen worden met digitale vochtigheidsmeters onderzocht om de oorzaak van vocht te achterhalen. Tocht wordt gelokaliseerd met rookgeneratoren. Met een digitale endoscoop onderzoeken wij de gebouwstructuur. Dankzij de flexibele arm van 4 meter, worden de meest ontoegankelijke plaatsen zichtbaar gemaakt en digitaal geregistreerd.
Wij monitoren de luchtkwaliteit in leef- en werkruimtes voor een gefundeerd advies.

Koudebruggen in gevel Koudebruggen in gevel Koudebruggen in gevel
Zonde: nieuwbouw vol koudebruggen boven ramen: warmteverlies, schimmelvorming, ..

Het rapport dat u samen met de IR-beelden ontvangt, helpt u om aan de hand van de foto's de beelden te interpreteren. Onze rapportage is conform de Belgische en Europese norm NBN EN 13187 (1999): Warmteprestatie van gebouwen - Kwalitatieve opsporing van thermische onregelmatigheden in de gebouwschil - Infraroodmethode (ISO 6781: 1983)

Klik hier voor onze prijzen, hier om een IR-audit aan te vragen. (top)

 

 
home