Uw Energiedeskundige

ENERGIE-AUDIT EAP

Energieaudit Wat?
Werkwijze?
Prijs?
Waarom?

1. Wat is een energieaudit?

Wanneer u wilt investeren in een betere energie-prestatie van uw woning, komt u snel voor de vraag: wat eerst aanpakken? Dak isoleren, ketel vervangen, dubbel glas plaatsen? Wat zal de invloed zijn van eventuele investeringen en wat is de terugverdientijd?

EAP-Evaluatie

Daarom is een voorafgaandelijke volledige doorlichting van het gebouw noodzakelijk. Alleen op deze manier worden de juiste beslissingen genomen.
Een energie-audit is, in tegenstelling tot EPC of EPB, niet verplicht en gebeurt op vrijwillige basis.

Energieprijzen

Een energieaudit EAP kan enkel uitgevoerd worden voor woningen, met uitzondering van appartementen, en dus niet voor niet-residentiële bouwwerken zoals kantoren, overheidsgebouwen, enz.

Een energieaudit is ideaal te combineren met een thermografisch onderzoek, waarbij uw gebouw infrarood wordt doorgelicht, en oorzaken van warmteverliezen, vocht en tocht worden opgespoord. Klik hier voor meer informatie. (top)

Vochtmeting Rookpennen voor opsporen van tocht Rookgenerator voor opsporen van tocht Gebruik van vochtmeters, rookpennen, en rookgeneratoren

2. Wat is onze werkwijze?

Voor het uitbrengen van een advies bepalen wij eerst de huidige energie-toestand van de woning.
Tijdens een eerste bezoek wordt de woning gedetailleerd opgemeten en worden volgende gegevens geïnventariseerd:
opsommingsteken de bouwkundige schil: muren, vloeren, dak, ramen en deuren: samenstelling en warmteverliesoppervlaktes
opsommingsteken installatietechnische gegevens van verwarming en warmwaterproductie
opsommingsteken bewonersgedrag en verbruiken (gas, aardolie, elektriciteit)
opsommingsteken oorzaken van tocht worden opgespoord met rookpennen en een rookgenerator
opsommingsteken bewonersgedrag en verbruiken (gas, aardolie, elektriciteit)
opsommingsteken de luchtkwaliteit van de ruimte wordt gemeten voor gefundeerd ventilatieadvies
opsommingsteken eventuele geplande of mogelijke investeringen worden besproken

Daarna gaan wij aan de slag en berekenen wij de energieprestatie van de woning.

EAP audit voorblad EAP gebouwschil EAP verwarming EAP algemeen

Bij een tweede bezoek worden besproken:
opsommingsteken alle gedetailleerde resultaten zodat de prioritaire investeringen bepaald kunnen worden
opsommingsteken alle mogelijke verbeteringen, met prijsindicatie, impact en terugverdientijd
opsommingsteken alle mogelijke investeringen en daarbijhorende subsidies en premies
opsommingsteken overhandiging alle informatiebrochures en formulieren
opsommingsteken na de investering staan wij ten uwer dienste om u te helpen met alle premie- en subsidieaanvragen. (top)

Verwarmingsinstallatie

3. Luchtkwaliteit?

In veel kantoren en woningen wordt onjuist geventileerd. Te weinig ventilatie leidt tot hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen, infecties, mindere prestaties. Te hoge ventilatiedebieten geven dan weer aanleiding tot geluidsoverlast, hinderlijke tocht en onnodig energieverlies.

Ook vochtigheid heeft een impact op comfort: te droge lucht leidt tot irriterende contactlenzen, prikkelende keel, koudegevoel, droge huid, hoest. Te vochtige lucht tot condensatie en schimmel, onaangename geuren, bacteriëngroei.

Een gezonde lucht heeft een vochtigheid tussen 40 en 60%, en een CO2-gehalte onder 600 ppm.
Wij meten en monitoren tijdens een audit het CO2-gehalte, de temperatuur en de vochtigheid in de binnenruimtes. Hieruit volgt een duidelijk en gefundeerd ventilatie-advies.

Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit
Meten en monitoren van de luchtkwaliteit

4. Wat is de prijs van een energie-audit?

De prijs is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw.

Voor een energie-audit bij UwEnergiedeskundige kunt u betalen met eco-cheques. Alle uitgegeven Belgische cheques worden aanvaard, zowel de Eco Pass van Sodexo als de Ticket EcoCheque van Accor Services. Zonder meerkost. (top)

Eco-cheques

Klik hier voor een prijsofferte, hier voor de richtprijzen van een energie-audit.

5. Zijn de kosten fiskaal aftrekbaar? Premie?

EAP energie-audits uitgevoerd en betaald tot 31/12/2011 waren fiskaal aftrekbaar van de personenbelasting. De federale overheid heeft echter eind 2011 beslist om vanaf 1/1/2012 deze kosten niet meer fiskaal te laten inbrengen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft een premie voor particulieren die een audit laten uitvoeren. Het bedrag gedraagt 50% van het gefactureerde bedrag met een maximum van €200,00.
Betaling met eco-cheques is mogelijk, en de besparingen die volgen uit het advies blijven interessant voor het milieu en uzelf.

Verbruiksmonitoring Verbruiksmonitoring

Monitoren van elektriciteitsverbruik

5. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige?

Wij hebben een jarenlange ervaring in de bouw(energie)sector. Wij leveren alle attesten binnen de kortste termijn, aan de scherpste prijs.

UwEnergiedeskundige is erkend als energiedeskundige type B door het Vlaams Energie Agentschap voor het uitvoeren van dergelijke audits in Vlaanderen en door Leefmilieu Brussel voor audits in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een energieaudit is te combineren met een infrarood onderzoek, zodat u kunt zien waar uw gebouw warmte verliest, wat de oorzaken zijn van tocht en vocht.

Klik hier voor onze prijzen, hier om een energieaudit aan te vragen.

Contacteer ons wanneer u een voorbeeld van een energie-audit per mail of per post wil ontvangen. (top)

 

home