Uw Energiedeskundige

EPC PUBLIEK GEBOUW

EPC publiek gebouw Wat?
Welke?
Wanneer?
Ten laste?
Prijs?
Wanneer niet?
Werkwijze?

1. Wat is een EPC voor publieke gebouwen ?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is een document wat de energetische kwaliteit van het gebouw uitdrukt aan de hand van een kengetal. Het kengetal wordt berekend op basis van de bruikbare vloeroppervlakte en de energieverbruiken van één jaar. Op het certificaat wordt de energieprestatie van het gebouw vergeleken met de referentiewaarde van gelijkaardige gebouwen.
Daarnaast worden ook energiebesparende adviezen vermeld. (top)

2. Voor welke gebouwen is een EPC verplicht?

Volgens de Vlaamse regelgeving moet de gebruiker van een publiek gebouw gelegen in het Vlaamse Gewest voor elk publiek gebouw over een energieprestatiecertificaat beschikken.
Deze verplichting gold oorspronkelijk voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 m² waar een publieke organisatie is gehuisvest die vaak door het publiek wordt bezocht.

Vanaf 2013 werd een EPC verplicht voor publieke gebouwen groter dan 500 m².
Vanaf 1 januari 2015 is het EPC voor publieke gebouwen ook verplicht voor alle gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m². (top)

Gemeentehuis

3. Hoelang is het EPC publiek gebouw geldig?

Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen is maximaal tien jaar geldig.
Als een publiek gebouw waarvoor een nog geldig EPC werd opgemaakt een andere gebruiker krijgt, dan vervalt het energieprestatiecertificaat in kwestie.
Als deze nieuwe gebruiker een publieke organisatie is, moet die binnen vijftien maanden na de ingebruikname van het publieke gebouw over een energieprestatiecertificaat beschikken. Het energieprestatiecertificaat wordt immers gedeeltelijk gebaseerd op het gebruikersgedrag van de publieke organisatie.
Indien gedurende de geldigheidsduur van het EPC energiebesparende investeringen gedaan werden aan het gebouw, kan de publieke gebruiker er voor kiezen om een nieuw EPC te laten opmaken. Let wel, om een correct EPC op te maken moeten de energieverbruiken gedurende exact één jaar bijgehouden worden. (top)

4. Wanneer dient het EPC publiek gebouw aanwezig te zijn?

Elke gebruiker van een publiek gebouw voor 1 oktober 2007 in gebruik genomen, dient over een energieprestatiecertificaat beschikken.
Publieke gebouwen die na 1 oktober 2007 door een publieke organisatie in gebruik worden genomen, moeten uiterlijk vijftien maanden na de ingebruikname over een energieprestatiecertificaat beschikken. (top)

Station

5. Van wie zijn de kosten ten laste?

Het energieprestatiecertificaat moet worden aangevraagd door de gebruiker van het publiek gebouw, die dan ook de kosten voor de opmaak ervan zal dragen. (top)

6. Wat bedragen de kosten?

De prijs voor het opmaken van een EPC voor publieke gebouwen is sterk afhankelijk van het gebouw zelf: de grootte, de complexiteit, enz.
Wij maken graag onze beste offerte voor uw specifiek geval.
Klik hier voor een prijsofferte, hier om een EPC publiek gebouw aan te vragen. (top)

Zwembad

7. Voor welke gebouwen dient geen EPC publiek te worden opgemaakt?

Er is een EPC verplicht voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m² waar een publieke organisatie is gehuisvest die vaak door het publiek wordt bezocht.
Het gaat over gebouwen van de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden, maar ook gebouwen in het Vlaamse Gewest waarin publieke diensten, zoals onderwijs of verzorging worden verstrekt en die voor het grote publiek toegankelijk zijn.

Met uitzondering van:
opsommingsteken publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 250 m²
opsommingsteken publieke gebouwen die niet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest
opsommingsteken lokalen van jeugdverenigingen
opsommingsteken religieuze gebouwen zoals kerken
opsommingsteken gebouwen die niet vaak door het publiek bezocht worden, bijvoorbeeld een gebouw dat uitsluitend gebruikt wordt voor het sorteren van post of het opslaan van goederen
opsommingsteken hotels
opsommingsteken private kantoren en banken
opsommingsteken gebouwen of gebouwdelen die geen energie verbruiken ten behoeve van mensen, zoals opslagplaatsen
opsommingsteken serviceflats (top)

Bibliotheek

8. Wat is onze werkwijze?

De startwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie worden genoteerd.
De totale bruikbare vloeroppervlakte wordt berekend en een doorlichting van de gebouwen wordt uitgevoerd.
Exact één jaar na het noteren van de startwaarden worden de eindwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie genoteerd.
De gegevens van de gebouwen worden in een webapplicatie ingegeven, het EPC wordt opgemaakt en overhandigd aan de publieke organisatie.
De publieke organisatie hangt het energieprestatiecertificaat uit op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats, om aldus bij te dragen tot de sensibilisering van het grote publiek. (top)

Sporthal

9. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige?

Wij hebben een jarenlange ervaring in de bouw(energie)sector. Wij leveren alle attesten binnen de kortste termijn, aan de scherpste prijs.
UwEnergiedeskundige is erkend door het Vlaams Energie Agentschap als extern energiedeskundige type C voor het opmaken van energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen.

Klik hier voor een prijsofferte, hier om een EPC publiek gebouw aan te vragen. (top)

 

home