Uw Energiedeskundige

EPC bij verkoop en verhuur in Vlaanderen

EPC Wat?
Wanneer?
Ten laste?
Prijs?
Score?
Welke woningen?
Verkoop-verhuur?
Werkwijze?

Voor energieprestatiecertificaten (EPB-certificaten) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, klik hier.

1. Wat is een EPC?

Een EPC (Energie Prestatie Certificaat) is een officieel document dat de kopers en huurders informeert over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast informeert het de potentiële koper of huurder welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.
Het EPC is enkel in gebruik in Vlaanderen. In Brussel wordt het EPB certificaat gebruikt. Klik hier voor meer informatie. (top)

EPC blz 1 EPC blz 2 EPC blz 3 EPC blz 4

2. Wanneer is een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht?

Vanaf 1 november 2008 is het Energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van huizen en appartementen waarvan de bouwvergunning is afgeleverd vóór 1 januari 2006. Woningen gebouwd na die datum beschikken normaliter door de EPB-regelgeving reeds over een EPC.
Sinds 1 januari 2009 geldt de verplichting ook voor huurwoningen. (top)

3. Hoelang is een energieprestatiecertificaat (EPC) geldig?

Een energieprestatiecertificaat voor bestaande woningen bij verkoop en verhuur is 10 jaar geldig.
Als de woning binnen deze geldigheidsduur opnieuw verkocht of verhuurd wordt, is geen nieuw EPC nodig, op voorwaarde dat het bestaand EPC nog voorhanden is.
Indien ondertussen verbouwingen werden uitgevoerd die een grote impact kunnen hebben op het kengetal van het EPC, is het aangewezen om toch een nieuw EPC te laten opmaken. Zo zal bij het vervangen van een ketel, het plaatsen van isolatie, het vervangen van glas en schrijnwerk, enz. het vermelde kengetal gunstiger zijn, waardoor de verkoops- of verhuurwaarde van het pand stijgt.
De vervaldatum staat duidelijk op het EPC vermeld. (top)EPC geldigheidsduur

4. Wanneer precies moet het energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig zijn?

De verkoper of verhuurder dient een geldig EPC te kunnen voorleggen van zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de immobiliënmarkt. Met andere woorden van zodra een aanplakbiljet wordt aangebracht, een zoekertje wordt geplaatst, is de aanwezigheid van een EPC verplicht. Het is de bedoeling dat het document voorgelegd wordt aan geïnteresseerde kopers of huurders. Het EPC moet dus aanwezig zijn vóór de ondertekening van het compromis, en zeker voor het verlijden van de verkoopsacte.

Vanaf 1 januari 2012 dient de EPC score (het kengetal) en het adres of de unieke EPC-code duidelijk te worden aangegeven op elke commerciële publiciteit waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoals advertenties in folders, tijdschriften, kranten, websites, beurzen, etc. Enkel op kleine panelen aan de woning zelf, met enkel een verwijzing naar een immokantoor, notaris of een telefoonnummer, hoeft het kengetal niet vermeld te worden.
Als de eigenaar of gemachtigde (vastgoedkantoor, notaris) het kengetal niet of niet correct publiceert, kan het VEA een administratieve geldboete tussen 500 en 5000 euro opleggen. (top)

5. Van wie is de keuring ten laste?

Aangezien het EPC verplicht is van zodra de woning te koop of te huur wordt gesteld, worden de kosten gedragen door de verkoper of verhuurder. Eventueel kunnen de kosten van de opmaak van het EPC worden doorgerekend in de verkoop- of verhuurprijs. (top)

kranteknipsel

6. Wat is de prijs voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC)?

De prijs is afhankelijk van het soort woning: studio, studentenkamer, appartement, rijwoning, halfopen bebouwing, vrijstaand. Door de verschillen in te volgen procedures is de prijs voor woningen in Vlaanderen en Brussel verschillend.
Wij hanteren vaste prijzen en een zeer doorzichtige prijsstructuur. Geen supplementen wanneer geen plannen aanwezig zijn. Geen supplementen voor aanbouwen.

Klik hier voor onze prijslijst, hier voor een offerte-aanvraag.

EPC opmetingen worden steeds binnen de 5 werkdagen na bestelling ingepland. U beschikt dus snel over uw documenten. (top)

7. Wat is een goede EPC score?

Het Vlaams Energie Agentschap heeft bekendgemaakt dat van november 2008 tot mei 2012 meer dan 400.000 EPC′s voor bestaande woongebouwen werden opgemaakt. Het gemiddeld kengetal van de in deze periode ingediende EPC′s bedraagt voor een appartement 295 kWh/m² per jaar. Voor een eengezinswoning ligt het gemiddeld op 501 kWh/m² per jaar. Dit stemt overeen met het midden van de kleurenbalk of de geel-oranje zone. (top)

EPC kleurcode

Klik hier voor onze prijslijst, hier voor een offerte-aanvraag. (top)

8. Welke woningen vallen onder de verplichting?

De opmaak van een EPC is verplicht voor residentiële gebouwen (woningen, studio′s, appartementen).
Een EPC moet worden opgemaakt voor elke aparte wooneenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te functioneren, dus per huis, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning, en service flat.
Kamers die als studentenkamers verhuurd worden in een particuliere woning moeten ook over een EPC bij verhuur beschikken. In geval van een gemeenschappelijke keuken of badkamer moet één EPC voor de volledige woning opgemaakt worden. In geval de kamer autonoom kan functioneren, zijnde een aparte badkamer, keuken en toilet, moet een EPC voor de kamer opgemaakt worden.

Midden 2015 zal ook bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen (kantoorgebouwen, winkels, ...) een EPC verplicht worden. De wetgeving hiervan is nog in voorbereiding. Enkel energiedeskundigen type D zullen deze certificaten kunnen afleveren. Ook wij zullen in de toekomst deze diensten aanbieden. (top)

Berekend energieverbruik

9. Wat met studentenkamers?

Een EPC is verplicht voor elke woongelegenheid. Het Vlaams Energie Agentschap legt duidelijke regels op: van zodra een keuken of kitchenette, een badkamer of douche, en een leefruimte aanwezig zijn, is sprake van een autonome woongelegenheid en dus een apart EPC. Een gemeenschappelijke ingang, gemeenschappelijke ruimtes, enz. beïnvloeden dit niet.
Stel een woning heeft 4 studentenkamers met gemeenschappelijke keuken en 2 studio′s die zelfstandig functioneren met douche en keuken, dan heeft u 3 EPC certificaten nodig: één voor elke studio, en één voor de 4 kamers met gemeenschappelijke ruimte.
Contacteer ons bij complexe gevallen. (top)

10. Wat met appartementen aan zee?

Een EPC voor residentiële gebouwen die verhuurd worden dient enkel opgemaakt te worden voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden. Concreet betekent dit dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken. (top)

Appartementen

11. Wat bij afbraak of volledige renovatie?

Zelfs wanneer de nieuwe eigenaar van plan is de woning af te breken of volledig te renoveren is een EPC verplicht. Alleen een elektriciteitskeuring is in dergelijk geval niet noodzakelijk, mits de intentie van een volledige renovatie van de elektrische installatie van de verkoper wordt opgenomen in de verkoopsakte.
Aangezien na een grondige renovatie de EPC score aanzienlijk verbetert, kan het interessant zijn voor de nieuwe eigenaar, om een nieuw EPC te laten opmaken. Wanneer de woning immers wordt verhuurd met een gunstiger EPC rapport, is dit een meerwaarde voor de woning, met een hogere huurprijs tot gevolg.(top)

EPB-certificaat afbraak

12. Wat te doen bij verkoop?

Het EPC dient te kunnen worden voorgelegd aan elke (potentiële) koper op het moment dat de woning te koop wordt gesteld.
Bij de verlijden van de verkoopsakte wordt het originele EPC overgedragen aan de koper. In de notariële akte zullen een aantal gegevens van het EPC worden opgenomen. (top)

Te koop

13. Wat te doen bij verhuur?

Het EPC dient te kunnen worden voorgelegd aan elke (potentiële) huurder op het moment dat de woning te huur wordt gesteld.
Een kopij van het originele EPC dient te worden overgedragen aan de huurder. Het originele EPC blijft in handen van de eigenaar. (top)

Te huur

14. Wat moet ik klaarleggen voor de opmeting?

De eigenaar heeft er alle belang bij dat de score op het certificaat zo gunstig mogelijk is, hetgeen de verkoop- of verhuurwaarde van de woning verhoogt. Hoe meer bewijsmateriaal kan worden voorgelegd, hoe gunstiger de eindscore.
Naast plannen van de woning en een bewijsstuk van het bouwjaar, zoals bijvoorbeeld de kadastrale legger, kunnen volgende documenten als bewijsstuk worden aanvaard:
opsommingsteken Plannen (gebruikt voor een vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen, details)
opsommingsteken Subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid (bvb renovatiepremie)
opsommingsteken Facturen met informatie over de gebruikte materialen en installaties
opsommingsteken Werfverslagen of vorderingsstaten die informatie bevatten over de gebruikte materialen en installaties
opsommingsteken Lastenboeken
opsommingsteken Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie
opsommingsteken Foto’s genomen tijdens het bouwproces (top)
Meer informatie over welke bewijsstukken precies aanvaard worden kan u vinden in dit document van het VEA.

EPC kleurcode

15. Onze werkwijze

opsommingsteken U vult hier het aanvraagformulier in.
opsommingsteken Wij nemen met u contact op, en komen op een overeengekomen tijdstip langs.
opsommingsteken De volledige woning wordt opgemeten.
Het plaatsbezoek kan ook ’s avonds of op zaterdagvoormiddag plaatsvinden.
Aanwezigheid van de eigenaar, syndicus, of het immo-kantoor is gewenst maar niet noodzakelijk.
De benodigde tijdsduur voor opmeting bedraagt gemiddeld 1 uur.
Voor de opmeting dient toegang verschaft te worden rondom de buitenzijde van het gebouw, en alle lokalen binnenin, inclusief eventuele kelder- en zolderruimten.
opsommingsteken Onderstaande gegevens of aanvullende bewijsstukken dienen indien mogelijk ter beschikking gesteld te worden bij het plaatsbezoek. Niet noodzakelijk, maar het komt een nauwkeurige berekening van de energieprestatie ten goede, en kan enkel aanleiding geven tot een gunstiger eindresultaat.
  • Plannen (vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen, details)
  • Subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid (bvb renovatiepremie)
  • Facturen met informatie over de gebruikte materialen en installaties
  • Werfverslagen of vorderingsstaten
  • Lastenboeken
  • Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie
  • Foto’s genomen tijdens het bouwproces
opsommingsteken Vervolgens verwerken wij de verzamelde gegevens en wordt het EPC berekend.
Dit certificaat wordt u per post ondertekend bezorgd. Bij verhuur ontvangt u tevens een kopij voor de huurder.
opsommingsteken Wij garanderen u dat de EPC opmeting uitgevoerd wordt binnen de 5 werkdagen na bestelling, als u akkoord gaat met ons eerste voorstel van datum. (top)

Documenten

16. Wat als ik geen EPC heb?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert steekproefsgewijs controles uit op de aanwezigheid van het EPC en op de correctheid van het EPC. De notaris neemt een clausule over het EPC op in de akte en heeft de opdracht om de afwezigheid van het EPC bij verkoop te melden aan het VEA. Het VEA kan een administratieve boete van 500 tot 5000 euro opleggen aan de eigenaar als blijkt dat er geen EPC aanwezig is. (top)

17. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige?

U heeft er alle belang bij dat de bekomen waarde correct en gunstig is. Een te hoge eindwaarde doet de verkoop- of verhuurwaarde van uw woning dalen. Potentiële kopers of huurders zullen sneller van uw prijs afdingen. UwEnergiedeskundige meet nauwkeurig uw woning, en levert u een certificaat met de juiste score, volgens het verplicht te volgen inspectieprotocol.
U ontvangt alle documenten binnen de afgesproken termijn, in een handige bewaarmap.
Op eenvoudige aanvraag sturen wij u een elektronische versie.

Onze energiedeskundigen hebben jarenlange ervaring in de bouwsector en zijn erkend energiedeskundige type A voor het opmaken van energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur.

Klik hier voor onze prijslijst, hier voor een specifieke offerte-aanvraag. (top)

 

home