Uw Energiedeskundige

EPB verslaggeving voor nieuwbouw en renovatie

EPB Wat?
Wanneer?
Timing?
Ten laste?
Prijs?
Bouwknopen?
Eisen?
Werkwijze?

Voor EPB-certificaten bij verkoop en verhuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, klik hier.

1. Wat is EPB?

Alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten voldoen aan een bepaald minimum niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.
Of aan de EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat)-eisen wordt voldaan, wordt berekend door een EPB verslaggever. (top)

EPC nieuwbouw

2. Wanneer is een EPB aangifte verplicht?

Als de aanvraag van bouwkundige vergunning voor het bouwen of verbouwen na 1 januari 2006 is gebeurd, dient te worden voldaan aan de EPB regelgeving. De datum van aanvraag is vermeld op de bouwkundige vergunning zelf. (top)

3. Wat zijn de taken van een EPB verslaggever en wat is de timing?

De taken van de EPB verslaggever zijn:
opsommingsteken indienen van de startverklaring. Deze aangifte dient te gebeuren ten laatste 8 dagen voor de aanvang van de werken.
opsommingsteken indienen van de EPB aangifte. Ten laatste 6 maand na afwerken van het gebouw, zijnde het in gebruik nemen ervan, dient de EPB aangifte te worden verzonden naar het Vlaams Energie Agentschap.
opsommingsteken afleveren energieprestatiecertificaat. Dit document geeft een indicatie van de energieprestatie van het gebouw. Het is 10 jaar geldig, en dient te worden overhandigd aan de koper of huurder wanneer het pand binnen deze termijn wordt verkocht of verhuurd. (top)

Een EPB-verslaggever dient te zijn erkend door het Vlaams Energie Agentschap. Enkel ingenieurs of architecten kunnen deze erkenning bekomen. Vanwege het onafhankelijksprincipe is het niet toegelaten dat de verslaggever tevens de aannemingswerken uitvoert, of materialen en installaties levert.

EPC nieuwbouw blz 1 EPC nieuwbouw blz 2 EPB startverklaring EPB aangifte

4. Van wie is de EPB verslaggeving ten laste?

De bouwheer betaalt alle kosten. (top)

Leidingen nieuwbouw

5. Wat is de prijs van een EPB verslaggeving?

De prijs is sterk afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw.
Klik hier voor een prijsofferte, hier om onze richtprijzen te raadplegen. (top)

6. Wat zijn de verplichtingen van bouwheer/architect/EPB verslaggever?

De verantwoordelijkheden van alle partijen zijn duidelijk bepaald. Klik hier voor het raadplegen van de brochure Infofiche over de energieprestatieregelgeving. (top)

UwEnergiedeskundige voor EPB verslaggeving

7. Wat zijn bouwknopen?

Bij bouwaanvragen ingediend na 1 januari 2011 dienen de bouwknopen in rekening gebracht te worden.
Bouwknopen zijn plaatsen van mogelijk extra warmteverlies en waar mogelijk koudebruggen ontstaan (aansluitingen dak/gevel, profielen die isolatie doorboren, etc.). Een eengezinswoning kan tientallen bouwknopen bevatten.

Voor het inrekenen van de invloed hiervan zijn er 3 mogelijkheden:
Optie A: met gevalideerde software het warmteverlies berekenen. Een arbeidsintensieve methode met een impact op het K-peil afhankelijk van de constructie (1 ŗ 10 punten). Enkel voor repetitieve gebouwen interessant.
Optie B: er wordt nagegaan of alle bouwknopen 'EPB aanvaard' zijn. Daartoe zijn van alle bouwknopen detailtekeningen nodig. Er is een toeslag van 3 K punten plus de impact van de 'niet aanvaarde' bouwknopen'. Hiervoor is een zeer compleet dossier noodzakelijk.
Optie C: een forfaitaire toeslag van 10 K punten wordt ingerekend, en een detailberekening is niet noodzakelijk. Rekening houdend met de huidige K45 norm is dit mits voldoende isolatie haalbaar.

Behalve voor laagenergiewoningen wordt op dit ogenblik meestal optie C gebruikt uit financiŽle overwegingen. In de nabije toekomst zal door de strengere K-eisen dienen overgestapt te worden naar optie B (of eventueel A).

Contacteer ons voor meer informatie over deze complexe materie. (top)

Maquette

8. Welke EPB-eisen gelden voor de nieuwbouw van een woning?

De Vlaamse Overheid legt een heel pak eisen aan bij de nieuwbouw:
opsommingsteken Thermische isolatie-eisen:
 • eis op het vlak van globale warmte-isolatie van het gebouw (K-waarde)
 • eis op het vlak van de warmtedoorgangscoëfficiëten van alle constructiedelen (U-waarde)
 • opsommingsteken Energieprestatie-eisen:
 • voldoen aan een maximaal toelaatbaar E-peil (peil van primair energieverbruik)
 • opsommingsteken Zowel de isolatie van het gebouw als de efficiëntie van de installatie (o.a. verwarmingssysteem) en het gebruik van hernieuwbare energie hebben een invloed op het E-peil.
  opsommingsteken Binnenklimaat-eisen:
 • voldoen aan minimale eisen voor ventilatie
 • risico op oververhitting beperken
 • De EPB-eisen voor verbouwingen of uitbreiding van een bestaande woning hangen af van het type verbouwing. Voor meer informatie kan u best contact met ons opnemen. (top)

  EPB eisen

  9. Hoe het E-peil verlagen?

  U creëert een energiezuinige, gezonde woning met meer comfort door bij het bouwen of verbouwen aandacht te schenken aan onderstaande punten in deze volgorde van belangrijkheid:
  opsommingsteken compact bouwen
  opsommingsteken thermisch isoleren
  opsommingsteken luchtdicht bouwen
  opsommingsteken energiezuinig ventileren
  opsommingsteken hoogrendement installatie voor verwarming en bereiding warm water

  EPB kleurcode

  Welke concrete maatregelen kunt u nemen om het E-peil te verlagen?
  (voor woning met E85 peil)
  Maatregel Invloed op E-peil
  opsommingsteken plaatsen van een condensatieketel i.p.v. een gewone hoogrendements ketel -7
  opsommingsteken plaatsen warmtepomp -22
  opsommingsteken elektrische verwarming 70
  opsommingsteken compactheid verbeteren (rijwoning i.p.v. halfopen bebouwing) -9
  opsommingsteken compactheid verbeteren (rijwoning i.p.v. open bebouwing) -18
  opsommingsteken ventilatiesyteem A 0
  opsommingsteken ventilatiesyteem C 6
  opsommingsteken ventilatiesyteem C+ -4
  opsommingsteken ventilatiesyteem D (met warmterecuperatie) -15
  opsommingsteken plaatsen PV-panelen (10 m²) -5 tot -15
  opsommingsteken verbeteren luchtdichtheid: 3 ipv 12 m³/m²h -10

  Steeds strengere EPB-eisen
  Voor nieuwe woningen waarvan de vergunning is aangevraagd na 1 januari 2015 gelden strenge energie-eisen. Het maximaal E-peil bedraagt E60, het maximaal K-peil K40, zowel voor woongebouwen, kantoren als scholen. Voor ramen, daken, muren en vloeren zijn er strenge individuele eisen. (top)

  Vloerverwarming

  10. Wat is onze werkwijze?

  Wij verzorgen de berekeningen, alle verplichte aangiftes en geven advies m.b.t. het gebruik van bepaalde bouwmaterialen.

  UwEnergiedeskundige is geregistreerd als EPB verslaggever bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en kan officiële energieprestatiecertificaten voor nieuwbouw of verbouwing afleveren.
  Wij verzorgen het volledige traject, vanaf de startverklaring tot en met de eindaangifte. Het doel is niet enkel te voldoen aan de wettelijke normen, maar in samenspraak met alle betrokken partijen alle mogelijkheden te bekijken, om de bouwheer of investeerder in staat te stellen beslissingen te nemen inzake isolatie, verwarmingsinstallatie en ventilatie.

  Plannen

  Vóór de start van de werken maken wij een controleberekening op basis van de materialen en installaties en alle andere keuzes die door de architect of bouwheer zijn gemaakt. Wij leveren schriftelijk een niet-bindend advies af hoe kan voldoen worden aan de EPB-eisen. Wij tonen aan welke punten kunnen worden bijgestuurd en bakenen de probleemzones af. Hierdoor weet de bouwheer reeds vóór de werken worden aangevat of voldaan is aan de regelgeving, hoe energiezuinig zijn woning wordt, en hoe hij die kan optimaliseren. De adviezen zijn volledig gemaakt op maat van de woning in kwestie, met concrete en specifieke adviezen. Wij bespreken met de opdrachtgever in detail de mogelijke subsidies, premies en belastingsverminderingen waar aanspraak kan op gemaakt worden.

  Wij doen meer dan enkel het certificaat afleveren! (top)

  11. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige?

  Wij hebben een jarenlange ervaring in de bouw(energie)sector, en leveren alle attesten binnen de kortste termijn, aan de scherpste prijs.
  UwEnergiedeskundige is erkend door het Vlaams Energie Agentschap als EPB verslaggever in Vlaanderen.

  Klik hier voor een prijsofferte, hier om onze EPB verslaggever diensten aan te vragen. (top)

   

  home