Uw Energiedeskundige

EPB-certificaat bij verkoop en verhuur in Brussel

EPC Wat?
Wanneer?
Ten laste?
Prijs?
Score?
Welke woningen?
Verkoop-verhuur?
Werkwijze?

Voor energieprestatiecertificaten (EPC) in Vlaanderen, klik hier. Voor EPB-verslaggeving bij nieuwbouw en renovatie, klik hier.

1. Wat is een EPB-certificaat voor woongelegenheid?

Een EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat) certificaat is een officieel document dat de kopers en huurders van woningen en kantoren informeert over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast informeert het de potentiële koper of huurder welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. (top)

EPB-certificaat blz 1 EPB-certificaat blz 2 EPB-certificaat blz 3 EPB-certificaat blz 4 EPB-certificaat blz 5

2. Wanneer is een EPB-certificaat verplicht?

Sinds 1 mei 2011 moeten de eigenaars van een woning (onafhankelijk van de grootte) of een kantoorruimte (groter dan 500 m²) die te koop wordt aangeboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een EPB-certificaat kunnen voorleggen.
Vanaf 1 november 2011 is het certificaat ook verplicht bij het verhuren van woningen (onafhankelijk van de grootte) of van kantoorruimtes (groter dan 500 m²). (top)

3. Hoelang is een EPB-certificaat geldig?

Een EPB-certificaat voor bestaande woningen bij verkoop en verhuur is 10 jaar geldig.
Als de woning binnen deze geldigheidsduur opnieuw verkocht of verhuurd wordt, is geen nieuw certificaat nodig, op voorwaarde dat het bestaand nog voorhanden is.
Indien ondertussen verbouwingen werden uitgevoerd die een grote impact kunnen hebben op het kengetal, is het aangewezen om toch een nieuw document te laten opmaken. Zo zal bij het vervangen van een ketel, het plaatsen van isolatie, het vervangen van glas en schrijnwerk, enz. het vermelde kengetal gunstiger zijn, waardoor de verkoops- of verhuurwaarde van het pand stijgt.
De vervaldatum staat duidelijk op het EPB-certificaat vermeld. (top)EPB-certificaat geldigheidsduur

4. Wanneer precies moet het EPB-certificaat aanwezig zijn?

De verkoper of verhuurder dient een kopij van een geldig EPB-certificaat te kunnen overhandigen van zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de immobiliënmarkt. Met andere woorden van zodra een aanplakbiljet wordt aangebracht, een zoekertje wordt geplaatst, is de aanwezigheid van een EPB-certificaat verplicht. Het is de bedoeling dat het document voorgelegd wordt aan geïnteresseerde kopers of huurders. Het certificaat moet dus aanwezig zijn vóór de ondertekening van het compromis, en zeker voor het verlijden van de verkoopsacte, de sluiting van een onroerende leasingovereenkomst of de vestiging van een zakelijk recht op het onroerend goed.
Tevens dient de energetische klasse en jaarlijkse CO2-uitstoot duidelijk te worden aangegeven op elke advertentie waarin de woning, appartement of kantoor te koop of te huur wordt aangeboden, alsook op elke affiche die op de woning wordt aangebracht. (top)

5. Van wie is de keuring ten laste?

Aangezien het EPB-certificaat verplicht is van zodra de woning, appartement of kantoor te koop of te huur wordt gesteld, worden de kosten gedragen door de verkoper of verhuurder. Eventueel kunnen de kosten van de opmaak worden doorgerekend in de verkoop- of verhuurprijs. (top)

kranteknipsel

6. Wat is de prijs voor de opmaak van een EPB-certificaat?

De prijs is afhankelijk van het soort gebouw: studio, studentenkamer, appartement, rijwoning, halfopen bebouwing, vrijstaand, kantoor. Door de verschillen in te volgen procedures is de prijs voor woningen in Vlaanderen (EPC) en Brussel (EPB-certificaat) verschillend.
Wij hanteren vaste prijzen en een zeer doorzichtige prijsstructuur. Geen supplementen wanneer geen plannen aanwezig zijn. Geen supplementen voor aanbouwen.

Klik hier voor onze prijslijst, hier voor een offerte-aanvraag.

EPB opmetingen worden steeds binnen de 5 werkdagen na bestelling ingepland. U beschikt dus snel over uw documenten. (top)

7. Wat is een goede energiescore?

Het label is vergelijkbaar met hetgeen op een etiket van een koelkast of een vaatwas staat vermeld. Energiezuinige gebouwen krijgen een energielabel A en de slechtste leerlingen van de klas zitten in energieklasse G. De Brusselse score is erg streng en toekomstgericht. De meeste bestaande woningen krijgen dus de minder goede labels F en G. (top)

EPB-certificaat kleurcode

8. Welke woningen vallen onder de verplichting?

De opmaak van een EPB-certificaat is verplicht voor residentiële gebouwen (woningen, studio′s, appartementen, onafhankelijk van de grootte), en voor kantoren groter dan 500 m².
Een certificaat moet worden opgemaakt voor elke aparte wooneenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te functioneren, dus per huis, appartement, studio, vakantiewoning, sociale woning, en service flat.
Kamers die als studentenkamers verhuurd worden in een particuliere woning moeten ook over een EPB-certificaat bij verhuur beschikken. In geval van een gemeenschappelijke keuken of badkamer moet één certificaat voor de volledige woning opgemaakt worden. In geval de kamer autonoom kan functioneren, zijnde een aparte badkamer, keuken en toilet, moet een certificaat voor de kamer opgemaakt worden. (top)

Berekend energieverbruik

9. Wat met studentenkamers?

Een EPB-certificaat is verplicht voor elke woongelegenheid. Het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) legt duidelijke regels op: van zodra een keuken of kitchenette, een badkamer of douche, en een toilet aanwezig zijn, is sprake van een autonome woongelegenheid en dus een apart certificaat. Een gemeenschappelijke ingang, gemeenschappelijke ruimtes, enz. beïnvloeden dit niet.
Stel een woning heeft 4 studentenkamers met gemeenschappelijke keuken en 2 studio′s die zelfstandig functioneren met douche, keuken en toilet, dan heeft u 3 EPB-certificaten nodig: één voor elke studio, en één voor de 4 kamers met gemeenschappelijke ruimte.
Contacteer ons bij complexe gevallen. (top)

11. Wat bij afbraak of volledige renovatie?

Zelfs wanneer de nieuwe eigenaar van plan is de woning af te breken of volledig te renoveren is een EPB-certificaat verplicht. Alleen een elektriciteitskeuring is in dergelijk geval niet noodzakelijk, mits de intentie van een volledige renovatie van de elektrische installatie van de verkoper wordt opgenomen in de verkoopsakte.
Aangezien na een grondige renovatie de EPB score aanzienlijk verbetert, kan het interessant zijn voor de nieuwe eigenaar, om een nieuw EPB-certificaat te laten opmaken. Wanneer de woning immers wordt verhuurd met een gunstiger rapport, is dit een meerwaarde voor de woning, met een hogere huurprijs tot gevolg. (top)

EPB-certificaat afbraak

12. Wat te doen bij verkoop?

Het EPB-certificaat dient te kunnen worden voorgelegd aan elke (potentiële) koper op het moment dat de woning te koop wordt gesteld.
Bij de verlijden van de verkoopsakte wordt het originele certificaat overgedragen aan de koper. In de notariële akte zullen een aantal gegevens van het certificaat worden opgenomen. (top)

Te koop

13. Wat te doen bij verhuur?

Het EPB-certificaat dient te kunnen worden voorgelegd aan elke (potentiële) huurder op het moment dat de woning te huur wordt gesteld.
Een kopij van het originele certificaat dient te worden overgedragen aan de huurder. Het originele document blijft in handen van de eigenaar. (top)

Te huur

14. Wat moet ik klaarleggen voor de opmeting?

De eigenaar heeft er alle belang bij dat de score op het certificaat zo gunstig mogelijk is, hetgeen de verkoop- of verhuurwaarde van de woning verhoogt. Hoe meer bewijsmateriaal kan worden voorgelegd, hoe gunstiger de eindscore.
Naast plannen van de woning en een bewijsstuk van het bouwjaar, zoals bijvoorbeeld de kadastrale legger, kunnen volgende documenten als bewijsstuk worden aanvaard:
opsommingsteken Plannen (gebruikt voor een vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen, details)
opsommingsteken Subsidieaanvraag en goedkeuringsbrief bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bvb energiepremie)
opsommingsteken Facturen met informatie over de gebruikte materialen en installaties
opsommingsteken Werfverslagen of vorderingsstaten die informatie bevatten over de gebruikte materialen en installaties
opsommingsteken Lastenboeken
opsommingsteken Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie, alsook diagnoseverslag, opleveringsattest of attest van periodieke controle
opsommingsteken Foto’s genomen tijdens het bouwproces (top)

EPB-certificaat CO2 uitstoot

15. Onze werkwijze?

opsommingsteken U vult hier het aanvraagformulier in.
opsommingsteken Wij nemen met u contact op, en komen op een overeengekomen tijdstip langs.
opsommingsteken De volledige woning wordt opgemeten.
Het plaatsbezoek kan ook ’s avonds of op zaterdagvoormiddag plaatsvinden.
Aanwezigheid van de eigenaar, syndicus, of het immo-kantoor is gewenst maar niet noodzakelijk.
De benodigde tijdsduur voor opmeting bedraagt gemiddeld 1 uur.
Voor de opmeting dient toegang verschaft te worden rondom de buitenzijde van het gebouw, en alle lokalen binnenin, inclusief eventuele kelder- en zolderruimten.
opsommingsteken Onderstaande gegevens of aanvullende bewijsstukken dienen indien mogelijk ter beschikking gesteld te worden bij het plaatsbezoek. Niet noodzakelijk, maar het komt een nauwkeurige berekening van de energieprestatie ten goede, en kan enkel aanleiding geven tot een gunstiger eindresultaat.
  • Plannen (vergunningsaanvraag, uitvoeringsplannen, details)
  • Subsidieaanvraag en goedkeuring (bvb renovatiepremie)
  • Facturen met informatie over de gebruikte materialen en installaties
  • Werfverslagen of vorderingsstaten
  • Lastenboeken
  • Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie
  • Diagnoseverslag, opleveringsattest, attest periodieke controle
  • Foto’s genomen tijdens het bouwproces
opsommingsteken Vervolgens verwerken wij de verzamelde gegevens en wordt het EPB-certificaat berekend.
De originele certificaten, in het nederlands en frans, worden u per post bezorgd. Bij verhuur ontvangt u tevens een kopij voor de huurder.
opsommingsteken Wij garanderen u dat de EPB opmeting uitgevoerd wordt binnen de 5 werkdagen na bestelling, als u akkoord gaat met ons eerste voorstel van datum. (top)

Documenten

16. Wat als ik geen EPB-certificaat heb?

Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) voert steekproefsgewijs controles uit op de aanwezigheid van het EPB-certificaat en op de correctheid ervan. De notaris neemt een clausule over in de akte en heeft de opdracht om de afwezigheid van het certificaat bij verkoop te melden aan het BIM. Het BIM kan een strafrechtelijke sanctie of administratieve boete van 62.5 tot 62500 (!) euro opleggen aan de eigenaar als blijkt dat er geen EPB-certificaat aanwezig is. (top)

17. Waarom bestellen bij UwEnergiedeskundige?

U heeft er alle belang bij dat de bekomen waarde correct is. Een te hoge eindwaarde doet de verkoop- of verhuurwaarde van uw woning dalen. Potentiële kopers of huurders zullen sneller van uw prijs afdingen. UwEnergiedeskundige meet nauwkeurig uw woning, en levert u een certificaat met de juiste score, volgens het verplicht te volgen inspectieprotocol.
U ontvangt alle documenten in het nederlands en frans binnen de afgesproken termijn, in een handige bewaarmap. Op eenvoudige aanvraag sturen wij u een elektronische versie.

Onze certificateurs hebben jarenlange ervaring in de bouwsector en zijn erkend residentieel certificateur voor het opmaken van energieprestatiecertificaten bij verkoop en verhuur.

Klik hier voor onze prijslijst, hier voor een specifieke offerte-aanvraag. (top)

 

home